Deklaracja dostępności

Dostępność architektoniczna:

Do wejścia budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu prowadzi niski podjazd dla wózków inwalidzkich.

Drzwi główne budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu przystosowane są szerokością do wózków inwalidzkich.

Budynek Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu jest parterowy, z szerokim korytarzem i szerokimi wejściami do wszystkich pomieszczeń. Na ścianach w korytarzu są tabliczki z graficznym oznaczeniem ewakuacji a na drzwiach wszystkich pomieszczeń są tabliczki informacyjne z ich nazwami. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

W budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu jest jedna łazienka z szerokim wejściem, wewnątrz przystosowana wielkością do wózków inwalidzkich, z poręczą przy WC.

Do budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu może wejść osoba z psem asystującym. Możliwość korzystania z tego uprawnienia nie zwalnia osoby z niepełnosprawnością z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego ( ustawa z dnia 7 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ).

Dostępność cyfrowa:

Strona internetowa Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu zawiera informacje i dokumenty tylko w formie tekstu.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu można się kontaktować dzwoniąc na nr telefonu 24 275 21 13 wew. 2.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu zapewnia komunikację w formie określonej w tym wniosku lub wskazuje na inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

[Liczba odsłon: 428779]

przewiń do góry