KLAUZULA INFORMACYJNA /MONITORING/
1. Administratorem danych osobowych zapisywanych przez systemu monitoringu jest Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Sierpcu, przy ul. Kościuszki 1A, 09-200 Sierpc. 
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą mailową na adres iod@mkadministrators.pl.
3. Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie monitorowanym tj. teren na zewnątrz budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu: wejście do budynku, teren parkingu oraz tereny magazynowe, przyległe do budynku. 
4. Podstawą przetwarzania jest art. art. 6 ust. 1 lit. "e" (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy powierzonej administratorowi) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. /RODO/ w związku z art. 222 Kodeksu Pracy (Dz.U. 2018 poz. 917 z późn. zm.).
5. Zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie do 30 dni.
6. Dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Osobie zarejestrowanej przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 (kod pocztowy: 00-193 Warszawa), w przypadku gdy zachodzi poważne popełnienie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.

9. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie pod nr tel. (24) 275 21 13, lub drogą elektroniczną: adres mail: zdpsierpc@bip.org.pl.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Adam Kurta
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-05-20 19:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Rzadkiewicz Zbigniew
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-11-24 11:37:22
  • Liczba odsłon: 1161
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 485837]

przewiń do góry