Wniosek na wycinkę drzew

Pobierz wniosek: wniosek na wycinkę drzew  

Usunięcie drzew z terenu pasa drogowego drogi powiatowej może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta / burmistrza. Po złożeniu kompletnego wniosku, wszczynane jest postępowanie administracyjne, w trakcie którego przeprowadzane są oględziny z udziałem przedstawiciela zarządu drogi i organu wydającego zezwolenie, mające na celu zweryfikowanie, czy rzeczywiście zachodzi konieczność usunięcia wnioskowanych drzew. W trakcie oględzin spisywany jest protokół w celu uzyskania decyzji zezwalającej / odmawiającej zezwolenia na usunięcie wnioskowanych drzew.

Wydanie zezwolenia, może być uzależnione od przesadzenia drzew w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.

Usunięciu podlegają głównie drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych i zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz w związku z przebudową dróg.

Wycinka drzew może nastąpić bezpośrednio przez zarząd drogi lub z wniosku przez wykonawcę na podstawie umowy, której wzór zostaje udostępniony: wzór umowy na  wycinkę drzew    

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzadkiewicz Zbigniew
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-04-12 20:47:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Rzadkiewicz Zbigniew
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-14 08:11:33
  • Liczba odsłon: 226
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 485843]

przewiń do góry