Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
390 gfhrty Adam Kurta 2021-08-03
374 Przebudowa drogi powiatowej nr 3767W Bożewo – Rempin, gm. Mochowo Nr 6.2020 Adam Kurta 2020-05-12
373 Przebudowa drogi powiatowej nr 3739W Rościszewo - Jaworowo Nr 5.2020 Adam Kurta 2020-04-01
372 Przebudowa drogi powiatowej nr 3753W Białyszewo – Warzyn Skóry – Warzyn Kmiecy – Goleszyn w m. Warzyn Kmiecy, gm. Sierpc Nr 4.2020 Adam Kurta 2020-04-01
371 Przebudowa drogi powiatowej nr 3739W Rościszewo - Jaworowo Nr 3.2020 Adam Kurta 2020-04-01
370 Przebudowa drogi powiatowej nr 3754W Goleszyn – Leszczynki, gm. Gozdowo Nr 2.2020 Adam Kurta 2020-04-01
369 Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo – Gójsk na terenie gminy Sierpc Nr 13.2019 Adam Kurta 2019-11-20
368 Przebudowa drogi powiatowej nr 3771W Konstytucji 3 Maja Nr 12.2019 Adam Kurta 2019-10-07
367 Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk – Podlesie – granica województwa - (Sosnowo) Nr 11.2019 Adam Kurta 2019-10-04
366 Przebudowa drogi powiatowej nr 3720W Mochowo – Gozdowo Nr 10.2019 Adam Kurta 2019-08-30
365 Przebudowa dróg powiatowych nr 3715W Ligowo – Mochowo oraz nr 3720W Mochowo – Gozdowo, gm. Mochowo Nr 9.2019 Adam Kurta 2019-07-26
364 Przebudowa drogi powiatowej nr 3712W Rościszewo – Września, gm. Rościszewo Nr 8.2019 Adam Kurta 2019-07-22
363 Przebudowa dróg powiatowych nr 3715W Ligowo – Mochowo oraz nr 3720W Mochowo – Gozdowo, gm. Mochowo Nr 7.2019 Adam Kurta 2019-07-10
362 Przebudowa dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo – Blizno – Białasy – Troska oraz nr 3710W Łukomie – Białasy, gm. Szczutowo Nr 6.2019 Adam Kurta 2019-07-10
361 Przebudowa drogi powiatowej nr 3707W Łukomie – Dziki Bór na odcinku Gorzeń – Mierzęcin, gm. Szczutowo Nr 5.2019 Adam Kurta 2019-07-10
360 Przebudowa drogi powiatowej nr 3753W Białyszewo – Warzyn Skóry –Warzyn Kmiecy – Goleszyn w m. Białyszewo, gm. Sierpc Nr 4.2019 Adam Kurta 2019-07-10
359 Przebudowa mostu nr JNI 31001098 w m. Kosemin w ciągu drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie wraz z drogami dojazdowymi. Nr 3.2019 Adam Kurta 2019-06-07
358 Przebudowa drogi powiatowej nr 3732W Świętokrzyska Nr2.2019 Adam Kurta 2019-05-16
357 Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości na drogach powiatowych powiatu sierpeckiego w sezonach 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021. Nr 15.2018 Adam Kurta 2018-10-25
356 Przebudowa drogi powiatowej nr 3703W ul. Dworcowa w m. Sierpc Nr 14.2018 Adam Kurta 2018-07-23
355 Przebudowa drogi powiatowej nr 3703W ul. Dworcowa w m. Sierpc Nr 13.2018 Adam Kurta 2018-07-05
354 Przebudowa drogi powiatowej nr 3734W Miłobędzyn - Kwaśno Nr 12.2018 Adam Kurta 2018-06-29
353 Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie, gm. Rościszewo Nr 11.2018 Adam Kurta 2018-05-30
352 Wykonanie przebudowy dróg powiatowych zniszczonych w okresie jesienno-zimowym Nr 10.2018 Adam Kurta 2018-05-30
351 Wykonanie przebudowy dróg powiatowych zniszczonych w okresie jesienno-zimowym Nr 9.2018 Adam Kurta 2018-05-09
350 Przebudowa mostu nr JNI 31001092 w m. Puszcza w ciągu drogi powiatowej nr 3708W Stopin – Pianki – Puszcza wraz z drogami dojazdowymi Nr 8.2018 Adam Kurta 2018-04-20
349 Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gm. Szczutowo Nr 7.2018 Adam Kurta 2018-02-22
348 Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław – Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo Nr 6.2018 Adam Kurta 2018-02-22
347 Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gm. Szczutowo Nr 5.2018 Adam Kurta 2018-02-06
346 Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo Nr 4.2018 Adam Kurta 2018-02-06
345 Przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie – Bielsk na odcinku 2,278 km Nr 3.2018 Adam Kurta 2018-01-30
344 Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo – Gójsk na terenie gm. Szczutowo Nr 2.2018 Adam Kurta 2018-01-17
343 Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo Nr 1/2018 Adam Kurta 2018-01-17
342 Przebudowa drogi powiatowej nr 3705W (Zambrzyca) – granica województwa – Dziki Bór – Karlewo – droga 560 Nr 18.2017 Adam Kurta 2017-09-12
341 Przebudowa drogi powiatowej nr 3767W Bożewo - Rempin w m. Bożewo Nr 17.2017 Adam Kurta 2017-08-30
340 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 3705W (Zambrzyca) – granica województwa – Dziki Bór – Karlewo – droga 560 Nr 16.2017 Adam Kurta 2017-08-28
339 Przebudowa drogi powiatowej nr 3705W (Zambrzyca) – granica województwa – Dziki Bór – Karlewo – droga 560 Adam Kurta 2017-08-08
338 Przebudowa drogi powiatowej nr 3762W Węgrzynowo – Lisice w m. Węgrzynowo Nr 14.2017 Adam Kurta 2017-08-03
337 Przebudowa drogi powiatowej nr 3727W Ligowo – granica województwa – (Skępe) w m. Ligowo Nr 13.2017 Adam Kurta 2017-08-03
336 Przebudowa drogi powiatowej nr 3726W ul. Dworcowa w m. Sierpc Nr 12.2017 Adam Kurta 2017-08-03
335 Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie, gm. Zawidz Nr 11.2017 Adam Kurta 2017-07-21
334 Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie, gm. Zawidz Nr 10.2017 Adam Kurta 2017-07-06
333 Przebudowa dróg powiatowych nr 3718W Gójsk – Szczutowo i nr 3702W Stacja Kolejowa Szczutowo – droga nr 560 w m. Szczutowo Nr 9.2017 Adam Kurta 2017-06-30
332 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 3736W ul. Wróblewskiego w m. Sierpc Nr 8.2017 Adam Kurta 2017-06-22
331 Przebudowa dróg powiatowych nr 3755W Jeżewo – Krajewice Duże i nr 3741W Lelice – Rogienice – Grąbiec – Rzeszotary - Zawady w m. Krajewice Duże Nr 7.2017 Adam Kurta 2017-06-21
330 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 3737W Rościszewo – Komorowo Nr 6.2017 Adam Kurta 2017-06-21
329 Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie, gm. Zawidz Nr 5.2017 Adam Kurta 2017-06-19
328 Przebudowa mostu nr JNI 31001097 w m. Piastowo w ciągu drogi powiatowej nr 3735W Piaski-Gozdowo wraz z drogami dojazdowymi Nr 4.2017 Adam Kurta 2017-05-23
327 Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo Nr 3.2017 Adam Kurta 2017-01-12
326 Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 4620W (Ltocin) – granica województwa – Września - Borowo Nr 2.2017 Adam Kurta 2017-01-12
325 Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3743W Zawidz – Osiek Włostybory - (Koziebrody)Nr 1.2017 Adam Kurta 2017-01-12
324 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3739W Rościszewo-Jaworowo w m. Rzeszotary Zawady Nr 20.2016 Adam Kurta 2016-09-05
323 Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie w m. Pszczele Nr 19.2016 Adam Kurta 2016-08-10
322 Przebudowa drogi powiatowej nr 3766W Bożewo – Głuchowo wraz z drogą powiatową nr 3767W Bożewo – Rempin w m. Bożewo Nr 18.2016 Adam Kurta 2016-08-10
321 Przebudowa drogi powiatowej nr 3707W Łukomie – Dziki Bór w m. Dziki Bór Nr 17.2016 Adam Kurta 2016-08-10
320 Przebudowa drogi powiatowej nr 3755W Jeżewo – Krajewice Duże w m. Krajewice Duże Nr 16.2016 Adam Kurta 2016-08-10
319 Przebudowa drogi powiatowej nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skępe) w m. Ligowo Nr 15.2016 Adam Kurta 2016-07-11
318 Przebudowa drogi powiatowej nr 3765W Bożewo - Cieślin w m. Cieślin Nr 14.2016 Adam Kurta 2016-07-11
317 Przebudowa drogi powiatowej nr 3712W Rościszewo - Września w m. Rościszewo i Polik Nr 13.2016 Adam Kurta 2016-07-07
316 Przebudowa drogi powiatowej nr 3763W Lelice - Białuty w m. Lelice Nr 12.2016 Adam Kurta 2016-07-07
315 Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo w m. Mochowo Nr 11.2016 Adam Kurta 2016-07-06
314 Przebudowa drogi powiatowej nr 3736W Sierpc - Dąbrówki - Kuski w m. Dąbrówki Nr 10.2016 Adam Kurta 2016-07-06
313 Przebudowa drogi powiatowej nr 3745W Jeżewo - droga nr 561 w m. Jeżewo Nr 9.2016 Adam Kurta 2016-07-06
312 Przebudowa drogi powiatowej nr 3701W Stacja Kolejowa Zawidz - droga nr 561 w m. Grabowo Nr 8.2016 Adam Kurta 2016-07-06
311 Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk - Podlesie - granica województwa (Sosnowo) w m. Podlesie i Gójsk Nr 7.2016 Adam Kurta 2016-07-05
310 Przebudowa drogi powiatowej nr 3762W Węgrzynowi - Lisice w m. Węgrzynowo, gm. Gozdowo Nr 6.2016 Adam Kurta 2016-07-01
309 Przebudowa drogi powiatowej nr 3716W Szczutowo - Dąbkowa - Szczechowo w m. Szczechowo, gm. Szczutowo Nr 5.2016 Adam Kurta 2016-07-01
308 Przebudowa drogi powiatowej nr 3720W Mochowo - Gozdowo, gm. Mochowo Nr 4.2016 Adam Kurta 2016-07-01
307 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski – Gozdowo na odcinku Gozdowo-Antoniewo na terenie gm. Gozdowo Nr 3.2016 Adam Kurta 2016-06-09
306 Wykonanie kompleksowej przebudowy mostów nr JNI 31001102 w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo – Dziembakowo – Gorzewo oraz nr JNI 31001107 w ciągu drogi powiatowej nr 6914W Drobin – Lelice wraz z drogami dojazdowymi na terenie powiatu sierpeckiego Nr 2.2016 Adam Kurta 2016-06-01
305 Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości na drogach powiatowych powiatu sierpeckiego w sezonach 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018.Nr 17/2015 Adam Kurta 2015-11-20
304 świadczenia usług związanych z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości na drogach powiatowych powiatu sierpeckiego w sezonach 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018.Nr 16/2015 Adam Kurta 2015-10-26
303 Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary - Zawady, gm. Rościszewo 15.2015 Adam Kurta 2015-09-18
302 Przebudowa dróg powiatowych nr 3765W Bożewo - Cieślin wraz z drogą powiatową nr 2999W Sikórz - Mochowo w m. Bożewo Nr 14.2015 Adam Kurta 2015-09-10
301 Przebudowa drogi powiatowej nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska w m. Szczutowo Nr 13.2015 Adam Kurta 2015-09-02
300 Przebudowa drogi powiatowej nr 3757W Majki Duże - droga nr 10, gm. Zawidz Nr 12.2015 Adam Kurta 2015-09-02
299 Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary - Zawady, gm. Rościszewo Nr 11.2015 Adam Kurta 2015-09-02
298 Wykonanie umocnienia oraz odwodnienia wzgórza Loret zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) - Etap II Nr 10/2015 Adam Kurta 2015-08-31
297 Przebudowa drogi powiatowej nr 3706W Września - Puszcza - granica województwa w m. Puszcza, gm. Rościszewo Nr 9.2015 Adam Kurta 2015-07-08
296 Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie w m. Kosemin Nr 8.2015 Adam Kurta 2015-07-01
295 Przebudowa drogi powiatowej nr 3737W Rościszewo - Komorowo w m. Zamośc Nr 7.2015 Adam Kurta 2015-07-01
294 Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary - Zawady w m. Kęsice, gm. Zawidz Nr 6.2015 Adam Kurta 2015-06-26
293 Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo w m. Dziembakowo, gm. Sierpc Nr 5.2015 Adam Kurta 2015-06-26
292 Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk - Podlesie - granica województwa (Sosnowo) w m. Podlesie, gm. Szczutowo Nr 4.2015 Adam Kurta 2015-06-26
291 Przebudowa mostu nr JNI 31001111 w m. Sierpc w ciągu drogi powiatowej nr 3770W ul. Wojska Polskiego w Sierpcu wraz z drogami dojazdowymi Nr 3.2015 Adam Kurta 2015-05-22
290 Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo na długości 4,040 km (na terenie gm. Gozdowo od km 4+935 do km 7+030 i na terenie gm. Sierpc od km 1+790 do km 2+120 oraz od km 3+320 do km 4+935)Nr 2.2015 Adam Kurta 2015-03-05
289 Wykonanie umocnienia oraz odwodnienia wzgórza Loret zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) - Etap I Nr 15/2014 Adam Kurta 2014-10-01
288 Przebudowa drogi powiatowej nr 3717W Szczutowo - Dąbkowa - Szczechowo w m. Szczechowo, gm. Szczutowo Nr 14/2014 Adam Kurta 2014-09-30
287 Przebudowa drogi powiatowej nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice w m. Gozdowo, gm. Gozdowo Nr 13/2014 Adam Kurta 2014-08-25
286 Przebudowa drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo - Mieszczk w m. Sułocin Towarzystwo, gm. Sierpc Nr 12/2014 Adam Kurta 2014-07-21
285 Przebudowa drogi powiatowej nr 3722W Gójsk – Agnieszkowo – granica województwa, gm. Szczutowo nr 11/2014 Adam Kurta 2014-07-21
284 Przebudowa drogi powiatowej nr 3720W Mochowo – Gozdowo w m. Rempin, gm. Gozdowo Nr 10/2014 Adam Kurta 2014-07-17
283 Przebudowa drogi powiatowej nr 3709W Szczutowo – Blizno – Białasy - Troska w m. Blizno, gm. Szczutowo nr 9/2014 Adam Kurta 2014-07-09
282 Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo na odcinku Malanowo Stare w kierunku Mochowo, gm. Mochowo nr 8/2014 Adam Kurta 2014-06-30
281 Przebudowa drogi powiatowej nr 3754W Goleszyn - Leszczynki w m. Białoskóry, gm. Sierpc Nr 7/2014 Adam Kurta 2014-06-30
280 Przebudowa drogi powiatowej nr 3745W Jeżewo - droga nr 561 w m. Stropkowo, gm. Zawidz Nr 6/2014 Adam Kurta 2014-06-24
279 Przebudowa drogi powiatowej nr 3722W Gójsk - Agnieszkowo - granica województwa na odcinku Gójsk - Łazy, gm. Szczutowo Nr 5/2014 Adam Kurta 2014-06-10
278 Przebudowa drogi powiatowej nr 3749W Stacja Kolejowa Zawidz - Mieszaki - droga krajowa nr 10 w m. Mieszaki, gm. Sierpc Nr 4/2014 Adam Kurta 2014-06-10
277 Przebudowa mostu JNI 31001090 w miejscowości Łukomie w ciągu drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dziki Bór wraz z drogami dojazdowymi Nr 3/2014 Adam Kurta 2014-05-07
276 Dostawa drogowej emulsji asfaltowej K1-65 do wykonywania powierzchniowych napraw nawierzchni dróg powiatowych Nr 2.2014 Adam Kurta 2014-04-02
275 Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary - Zawady, gm. Gozdowo o łącznej długości 0,350 km Nr 16/2013 Adam Kurta 2013-07-19
274 Sierpc.dnia 09.07.2013 r. Przebudowa drogi powiatowej nr 3703W (ul. Dworcowa) w m. Sierpc Nr 15/2013 Adam Kurta 2013-07-15
273 Sierpc.dnia 09.07.2013 r. Przebudowa drogi powiatowej nr 3703W (ul. Dworcowa) w m. Sierpc Nr 15/2013 Adam Kurta 2013-07-09
272 Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory - (Koziebrody) o dł. 6,709 km Nr 14/2013 Adam Kurta 2013-07-02
271 Przebudowa drogi powiatowej nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice i drogi nr 3735W Piaski - Gozdowo w m. Gozdowo. Nr 13/2013 Adam Kurta 2013-05-21
270 Przebudowa drogi powiatowej nr 3719W (Czumsk Duży) - gr. Woj. - droga (Gójsk - Szczutowo) na odcinku o długości ok. 0,500 km Nr 12/2013 Adam Kurta 2013-04-23
269 Przebudowa drogi powiatowej nr 3765W Bożewo - Cieślin Nr 11/2013 Adam Kurta 2013-04-23
268 Dostawa drogowej emulsji asfaltowej K1-65 do wykonywania powierzchniowych napraw nawierzchni dróg powiatowych Nr 10/2013 Adam Kurta 2013-04-03
267 Przebudowa drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo - Mieszczk na odcinku o długości ok. 1,470 km Nr 9/2013 Adam Kurta 2013-03-13
266 Przebudowa drogi powiatowej nr 3712W Rościszewo - Września na odcinku o długości 1,00 km Nr 8/2013 Adam Kurta 2013-03-13
265 Dostawa drogowej emulsji asfaltowej K1-65 do wykonywania powierzchniowych napraw nawierzchni dróg powiatowych Nr 7/2013 Adam Kurta 2013-03-12
264 Przebudowa drogi powiatowej nr 3716W Szczutowo - Dąbkowa - Szczechowo na odcinku o łącznej długości 0,650 km Nr 6/2013 Adam Kurta 2013-03-12
263 Przebudowa drogi powiatowej nr 3762W Węgrzynowo - Lisice na odcinku o długości 900 mb Nr 5/2013 Adam Kurta 2013-03-12
262 Przebudowa drogi powiatowej nr 3717W Gójsk - Mościska - droga krajowa nr 10 na odcinku o łącznej dł. 700 mb Nr 4/2013 Adam Kurta 2013-03-11
261 Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo na odcinku o długości 1,00 km Nr 3/2013 Adam Kurta 2013-03-11
260 Dozorowanie bazy ZDP w Sierpcu przy ul. Kościuszki 1A Nr 1/2013 Adam Kurta 2013-02-14
259 Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości na drogach powiatowych powiatu sierpeckiego w sezonach 2012/2013, 2013/2014 oraz 2014/2015 Nr 28/2012 Adam Kurta 2012-11-05
258 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3756W Słupia - Schabajewo na odcinku o długości ok. 0,670 km Nr 27/2012 Adam Kurta 2012-10-23
257 Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo w miejscowości Piastowo na odcinku o długości ok. 1,200 km Nr 26/2012 Adam Kurta 2012-10-23
256 Przebudowa drogi powiatowej nr 3717W Gójsk - Mościska - droga krajowa nr 10 w m. Mościska na odcinku o długości ok. 700 mb Nr 25/2012 Adam Kurta 2012-10-10
255 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3756W Słupia - Schabajewo na odcinku o długości ok. 0,670 km Nr 24/2012 Adam Kurta 2012-10-09
254 Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo w miejscowości Piastowo na odcinku o długości ok. 1,200 km Nr 23/2012 Adam Kurta 2012-10-09
253 Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie, gm. Rościszewo o łącznej długości 0,650 km Nr 22/2012 Adam Kurta 2012-10-03
252 Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie, gm. Rościszewo o łącznej długości 0,550 km Nr 21/2012 Adam Kurta 2012-10-03
251 Przebudowa drogi powiatowej nr 3717W Gójsk - Mościska - droga krajowa nr 10 w m. Mościska na odcinku o długości ok. 700 mb Nr 20/2012 Adam Kurta 2012-09-26
250 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3756W Słupia - Schabajewo na odcinku o długości ok. 0,670 km Nr 19/2012 Adam Kurta 2012-09-25
249 Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo w miejscowości Piastowo na odcinku o długości ok. 1,200 km Nr 18/2012 Adam Kurta 2012-09-25
248 Przebudowa chodnika w miejscowości Zawidz w ciągu drogi powiatowej nr 3701W Stacja kolejowa Zawidz - droga nr 561.Nr 17/2012 Adam Kurta 2012-09-14
247 Przebudowa chodnika w miejscowości Zawidz w ciągu drogi powiatowej nr 3701W Stacja kolejowa Zawidz - droga nr 561. Nr 16/2012 Adam Kurta 2012-08-31
246 Budowa chodnika, parkingu i utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 3731W Ligowo - Kokoszczyn w m. Ligowo Nr 15/2012 Adam Kurta 2012-07-12
245 Przebudowa drogi powiatowej nr 3731W Ligowo - Kokoszczyn na odcinku od m. Ligowo do końca cmentarza w kierunku m. Kokoszczyn wraz ze skrzyżowaniem dróg powiatowych nr 3715W, 3731W, 3726W w m. Ligowo na odcinku 600 mb. Nr 14/2012 Rzadkiewicz Zbigniew 2012-06-22
244 Budowa chodnika, parkingu i utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 3731W Ligowo - Kokoszczyn w m. Ligowo Nr 13/2012 Rzadkiewicz Zbigniew 2012-06-22
243 Przebudowa mostu nr JNI 31000392 w Kwaśnie w ciągu drogi powiatowej nr 3726W Ligowo - Sierpc wraz z drogami dojazdowymi Nr 12/2012 Rzadkiewicz Zbigniew 2012-06-15
242 Remont dróg powiatowych 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice od km 0+752,58 do km 0+802,45 i 3735W Piaski - Gozdowo od km 12+930 do km 13+370,37 w m. Gozdowo Nr 11/2012 Adam Kurta 2012-05-15
241 Remont dróg powiatowych 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice od km 0+536,70 do km 0+802,45 i 3735W Piaski - Gozdowo od km 12+930 do km 13+370,37 w m. Gozdowo Nr 10/2012 Adam Kurta 2012-04-12
240 Dostawa drogowej emulsji asfaltowej K1-65 do wykonywania powierzchniowych napraw nawierzchni dróg powiatowych Nr 9/2012 Adam Kurta 2012-03-27
239 Przebudowa drogi powiatowej nr 3702W Stacja Kolejowa Szczutowo - droga Nr 560 na odcinku o długości 0,500 km Nr 8/2012 Adam Kurta 2012-03-26
238 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3736W Sierpc - Dąbrówki - Kuski na odcinku od asfaltu przez miejscowość Dąbrówki do granicy gminy na długości 1,200 km Nr 7/2012 Adam Kurta 2012-03-26
237 Przebudowa drogi powiatowej nr 3737W Rościszewo - Komorowo na odcinku od miejscowości Rościszewo w kierunku miejscowości Zamość na długości 0,500 km Nr 6/2012 Adam Kurta 2012-03-01
236 Przebudowa drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo - Mieszczk na odcinku od położonego asfaltu do torów kolejowych na długości 0,280 km Nr 5/2012 Adam Kurta 2012-02-29
235 Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie na odcinku Chwały - Kosemin na terenie gminy Rościszewo o łącznej długości 0,650 km Nr 4/2012 Adam Kurta 2012-02-26
234 Przebudowa drogi powiatowej nr 3706W Września - Puszcza - granica województwa w m. Puszcza na odcinku od końca istniejącego asfaltu w stronę granicy gminy Rościszewo na długości 0,700 km Nr 3/2012 Adam Kurta 2012-02-26
233 Przebudowa drogi powiatowej nr 3763W Lelice - Białuty na terenie gminy Gozdowo o łącznej długości 0,600 km Nr 2/2012 Adam Kurta 2012-02-23
232 Przebudowa drogi powiatowej nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3710W Łukomie - Białasy do skrzyżowania z drogą gminną nr 370620 na długości 1200 mb Nr1/2012 Adam Kurta 2012-02-23
231 PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 3724W ŻOCHOWO-GÓJSK ORAZ NR 3742W GOLESZYN-DZIEMBAKOWO-BORKOWO-ZGAGOWO Nr 23/2011 Adam Kurta 2011-08-31
230 PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 3742W GOLESZYN-DZIEMBAKOWO-BORKOWO-ZGAGOWO ORAZ NR 3725W PAWŁOWO-MIESZCZK Nr 22/2011 Adam Kurta 2011-08-30
229 Przebudowa drogi powiatowej nr 3756W Słupia - Schabajewo na terenie gminy Zawidz o łącznej długości 0,800 km nr 21/2011 Adam Kurta 2011-08-29
228 Przebudowa drogi powiatowej nr 3772W ul. Świętokrzyska wraz z chodnikiem w miejscowości Sierpc Nr 20/2011 Adam Kurta 2011-08-26
227 Przebudowa drogi powiatowej nr P3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie na terenie gm. Zawidz Nr 19/2011 Adam Kurta 2011-08-26
226 Przebudowa drogi powiatowej nr 3756W Słupia - Schabajewo na terenie gminy Zawidz o łącznej długości 1,000 km Nr 18/2011 Adam Kurta 2011-08-10
225 Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie na odcinku Chwały - Kosemin na terenie gminy Rościszewo o łącznej długości 0,550 km Nr 17/2011 Adam Kurta 2011-07-22
224 zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej koparko-ładowarki dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu Nr 16/2011 Adam Kurta 2011-07-13
223 Przebudowa drogi powiatowej nr 3763W Lelice - Białuty na terenie gminy Gozdowo o łącznej długości 0,900 km Nr 15/2011 Adam Kurta 2011-07-07
222 Przebudowa mostu nr JNI 20 w ciągu drogi powiatowej nr 3759W Szumanie – Bielsk wraz z drogami dojazdowymi Nr 14/2011 Adam Kurta 2011-07-01
221 Przebudowa drogi powiatowej nr 3717W Gójsk - Mościska - droga krajowa nr 10 od km 2+100 do km 2+800 o łącznej dł. 700 mbv Nr 13/2011 Adam Kurta 2011-04-07
220 Przebudowa drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo – Mieszczk na odcinku o długości 1000 mb Nr 12/2011 Adam Kurta 2011-04-06
219 Dostawa drogowej emulsji asfaltowej K1-65 do wykonywania powierzchniowych napraw nawierzchni dróg powiatowych Nr 11/2011 Adam Kurta 2011-03-31
218 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3726W Ligowo - Sierpc na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 539 w miejscowości Ligowo do skrzyżowania z drogą gminną na Kokoszczyn Nr 9/2011 Adam Kurta 2011-03-14
217 Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko-ładowarki Nr 10/2011 Adam Kurta 2011-03-11
216 Przebudowa chodnika i wjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 3702W St. Kol. Szczutowo - droga nr 560 w m. Szczutowo Nr 8/2011 Adam Kurta 2011-03-03
215 Przebudowa drogi powiatowej nr 3714W Studzieniec - Rydzewo w m. Studzieniec na terenie gminy Sierpc o łącznej długości 0,819 km Nr 7/2011 Adam Kurta 2011-03-02
214 Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko-ładowarki Nr 6/2011 Adam Kurta 2011-03-01
213 Przebudowa drogi powiatowej nr 3706W Września - Puszcza - granica województwa w m. Puszcza na odcinku od skrzyżowania z drogą na Stopin do granicy woj. kujawsko - pomorskim na terenie gminy Rościszewo o łącznej długości 1,000 km Nr 4/2011 Adam Kurta 2011-02-24
212 Przebudowa drogi powiatowej nr 3736W Sierpc - Dąbrówki - Kuski na odcinku Śniedzanowo - Dąbrówki do granicy z gm. Sierpc na terenie gminy Rościszewo o łącznej długości 0,300 km Nr 3/2011 Adam Kurta 2011-02-24
211 Przebudowa drogi powiatowej nr 3758W Lelice - Majki - Słupia w m. Cetlin na terenie gminy Gozdowo o łącznej długości 0,900 km Nr 2/2011 Adam Kurta 2011-02-24
210 Przebudowa drogi powiatowej nr 3758W Lelice - Majki - Słupia na odcinku od m. Majki Małe w kierunku m. Cetlin do granicy z gm. Gozdowo na terenie gminy Zawidz o łącznej długości 0,900 km Nr 1/2011 Adam Kurta 2011-02-24
209 Przebudowa chodnika i wjazdów w m. Szczutowo na odcinku od OSP do cmentarza oraz na odcinku od przepustu w kierunku drogi woj. nr 560 Nr 20/2010 Adam Kurta 2010-08-11
208 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3706W Września - Puszcza - granica województwa na odcinku 1 km Nr 19/2010 Adam Kurta 2010-08-05
207 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3722W Gójsk - Agnieszkowo - granica województwa na terenie gm. Szczutowo Nr 18/2010 Adam Kurta 2010-08-05
206 Przebudowa drogi powiatowej nr 3756W Słupia-Schabajewo na długości 1,000 km Rzadkiewicz Zbigniew 2010-07-13
205 Przebudowa drogi powiatowej nr 3717W Gójsk - Mościska - droga 10 od km 1+400 do km 2+100 o łącznej dł. 700 mb Nr 16/2010 Rzadkiewicz Zbigniew 2010-07-08
195 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3761W Białyszewo-Gozdowo na odcinku Gozdowo-Kowalewo-do granicy Gminy Gozdowo Nr 7/2010 Adam Kurta 2010-07-05
204 Przebudowa chodnika i wjazdów w ul. Wojska Polskiego w Sierpcu - strona lewa w kierunku drogi krajowej nr 10 oraz przebudowa chodnika i wjazdów w ul. Konstytucji 3-go Maja w Sierpcu na odcinku od ul. Traugutta lewa strona do ul. Jana Pawła i ul. Narutowicza do Szkoły Nr 3 Nr 15/2010 Adam Kurta 2010-07-02
203 Przebudowa drogi powiatowej nr 3761W Białyszewo - Gozdowo na odcinku od dr woj. nr 560 do granicy Gminy Sierpc i Gozdowo przez miejscowość Dębowo Nr 14/2010 Adam Kurta 2010-06-30
202 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3725W Pawłowo-Mieszczk na odcinku od Sułocina do przejazdu PKP linii Sierpc-Toruń w m. Wernerowo Nr 13/2010 Adam Kurta 2010-06-30
201 Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo-Jaworowo-Kosemin w m. Chwały oraz dwa sięgacze w kierunku Zawad (50m) i w kierunku Kosemina (150m). Nakładka o długości 450 m (łącznie 650m) Nr 12/2010 Adam Kurta 2010-06-28
200 Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3713W Rościszewo-Łukomie w m. Rościszewo od dr woj. 541 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3712W Rościszewo-Września - nakładka na długości 180 mb Nr 11/2010 Adam Kurta 2010-06-28
199 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3736W Sierpc-Dąbrówki-Kuski na odcinku od drogi powiatowej nr 3737W przez miejscowość Śniedzanowo Nr 10/2010 Adam Kurta 2010-06-28
198 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3763W Lelice-Białuty na odcinku Gozdowo Skorupki-Lelice przez miejscowość Białuty Nr 9/2010 Adam Kurta 2010-06-22
197 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3741W Lelice-Rogienice-Grąbiec-Rzeszotary-Zawady przez miejscowość Rogieniczki Nr 8/2010 Adam Kurta 2010-06-18
196 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3761W Białyszewo-Gozdowo na odcinku Gozdowo-Kowalewo-do granicy Gminy Gozdowo Nr 7/2010 Adam Kurta 2010-06-18
194 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3730W Ligowo - Osiek na odcinku Osiek - granica woj. mazowieckiego z kujawsko-pomorskim Nr 6/2010 Adam Kurta 2010-06-17
193 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3720W Mochowo-Gozdowo na odcinku Mochowo - Mochowo Nowe Nr 5/2010 Adam Kurta 2010-06-17
192 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3729W Malanowo-Dobaczewo od km 1+823 do km 2+453 Nr 4/2010 Adam Kurta 2010-06-17
191 Dostawa używanego samochodu ciężarowego - wywrotki oraz używanego samochodu dostawczego do 3,5 tony 3/2010 Adam Kurta 2010-05-06
190 Dozorowanie bazy ZDP w Sierpcu przy ul. Kościuszki 1A Nr 2/2010 Adam Kurta 2010-02-15
189 Bieżąca dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego dla potrzeb transportowych Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu. Nr 1/2010 Adam Kurta 2010-02-15
188 Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach powiatowych powiatu sierpeckiego w sezonach 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/2012 II nr 22/2009 Adam Kurta 2009-11-23
187 Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Mochowo-Ligowo w miejscowości Malanowo Stare II 21/2009 Adam Kurta 2009-11-19
186 Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach powiatowych powiatu sierpeckiego w sezonach 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/2012 Nr 20/2009 Adam Kurta 2009-11-06
185 Przebudowa drogi powiatowej nr 3733W Piastowo-Bledzewo w miejscowości Bledzewo na odcinku 418 mb Nr 19/2009 Adam Kurta 2009-10-30
184 Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Mochowo-Ligowo w miejscowości Malanowo Stare Nr 18/2009 Adam Kurta 2009-10-15
183 Przebudowa drogi powiatowej nr 3733W Piastowo-Bledzewo Nr 17/2009 Adam Kurta 2009-10-07
182 Przebudowa drogi powiatowej nr 3717W Gójsk - Mościska - droga 10 Nr 16/2009 Adam Kurta 2009-10-02
181 Przebudowa drogi powiatowej nr 3717W Gójsk - Mościska - droga 10 Nr 15/2009 Adam Kurta 2009-09-11
180 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3706W Września – Puszcza – granica woj. Nr 14/2009 Adam Kurta 2009-09-11
179 Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W w Borkowie Wielkim 13/2009 Adam Kurta 2009-08-28
178 DOSTAWA REMONTERA DO WYKONYWANIA REMONTÓW NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH 12/2009 Adam Kurta 2009-08-12
177 DOSTAWA REMONTERA DO WYKONYWANIA REMONTÓW NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH Nr 11/2009 Adam Kurta 2009-08-03
176 Przebudowa chodników i wjazdów w ul. Traugutta oraz ul. Dworcowej w Sierpcu Nr 10/2009 Adam Kurta 2009-07-31
175 Przebudowa chodników i wjazdów w ul. Traugutta oraz ul. Dworcowej w Sierpcu Nr 10/2009 Adam Kurta 2009-07-31
174 Remont drogi powiatowej Nr 3738W wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w m. Rzeszotary-Chwały Nr 9/2009 Adam Kurta 2009-07-24
173 Przebudowa drogi powiatowej nr 3762W Węgrzynowo - Lisice 8/2009 Kurta Adam 2009-05-28
172 Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice 7/2009 Kurta Adam 2009-05-28
171 Remont drogi powiatowej nr 3752W Susk- Piastowo 6/2009 Kurta Adam 2009-05-28
170 Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3739W Rościszewo - Jaworowo 5/2009 Kurta Adam 2009-05-25
169 Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary - Zawady 4/2009 Kurta Adam 2009-05-25
167 Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3766W Bożewo - Głuchowo 3/2009 Kurta Adam 2009-05-21
168 Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3766W Bożewo - Głuchowo 3/2009 Kurta Adam 2009-05-21
166 Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3766W Bożewo - Głuchowo 3/2009 Kurta Adam 2009-05-21
165 Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3729W Malanowo - Dobaczewo 2/2009 Kurta Adam 2009-05-21
164 Bieżąca dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego dla potrzeb środków transportowych Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu 1/2009 Kurta Adam 2009-02-24
160 Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach powiatowych Nr 23/2008 Kurta Adam 2008-11-12
161 Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach powiatowych nr 23/2008 Kurta Adam 2008-11-12
162 Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach powiatowych powiatu sierpeckiego nr 23/2008 Kurta Adam 2008-11-12
163 Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach powiatowych powiatu sierpeckiego Nr 23/2008 Kurta Adam 2008-11-12
159 Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach powiatowych 22/2008 Kurta Adam 2008-10-24
158 Budowa chodników w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo w m. Borkowo Wielkie Nr 21/2008 Kurta Adam 2008-10-23
157 Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3706W Września - Puszcza - granica woj. nr 20/2008 Kurta Adam 2008-10-23
156 Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3759W Szumanie - Bielsk na odcinku od km 3+400 do km 4+400 na terenie gminy Zawidz 19/2008 Kurta Adam 2008-10-16
155 Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary - Zawady 18/2008 Kurta Adam 2008-10-16
154 Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3766W Bożewo – Głuchowo na odcinku od km 4+000 do km 5+110 na terenie gminy Gozdowo 17/2008 Kurta Adam 2008-10-16
153 Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach powiatowych powiatu sierpeckiego 16/2008 Kurta Adam 2008-10-16
152 Przebudowa chodników i wjazdów w ul. Konstytucji 3 Maja i Traugutta w Sierpcu - 15/2008 Kurta Adam 2008-09-22
151 Przebudowa chodników i wjazdów w ul. Konstytucji 3 Maja i Traugutta w Sierpcu - 15/2008 Kurta Adam 2008-09-12
150 Dostawa paliw do ZDP w Sierpcu Nr 14/2008 Kurta Adam 2008-09-12
149 Przebudowa chodników i wjazdów w ul. Konstytucji 3 Maja i Traugutta w Sierpcu 13/2008 Kurta Adam 2008-08-11
148 PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3714W STUDZIENIEC – RYDZEWO Nr 12/2008 Kurta Adam 2008-06-24
147 Przebudowa drogi powiatowej 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo Nr 11/2008 Kurta Adam 2008-06-09
146 Wykonanie II etapu przebudowy drogi powiatowej 3765W Bożewo - Cieślin Nr 10/2008 Kurta Adam 2008-05-09
145 Wykonanie II etapu przebudowy drogi powiatowej 3766W Bożewo - Głuchowo Nr 9/2008 Kurta Adam 2008-05-09
144 Wykonanie II etapu przebudowy drogi powiatowej nr 3729W Malanowo - Dobaczewo Nr 8/2008 Kurta Adam 2008-05-09
143 Wykonanie II etapu przebudowy drogi pow. 3755W Jeżewo - Krajewice Nr 7/2008 Kurta Adam 2008-04-03
142 Wykonanie II etapu przebudowy drogi pow. 3739W Rościszewo - Jaworowo Nr 6/2008 Kurta Adam 2008-04-03
141 Wykonanie II etapu przebudowy drogi pow. 3761W Białyszewo - Gozdowo Nr 5/2008 Kurta Adam 2008-04-03
140 Zakup używanego samochodu ciężarowego wywrotka z hydraulicznym dźwigiem samochodowym (HDS) wraz z dostawą Nr 4/2008 Kurta Adam 2008-03-21
139 Dozorowanie bazy ZDP Nr 2/2008 Sporczyk Katarzyna 2008-02-15
138 Dostawa paliwa dla ZDP Nr 1/2008 Sporczyk Katarzyna 2008-02-15
134 Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg powiatowych powiatu sierpeckiego" nr postępowania 30/2007 Administrator 2007-11-28
128 Ogłoszenie o wszcięciu postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg powiatowych powiatu sierpeckiego" nr postępowania 27/2007 Administrator 2007-10-26
113 Ogłoszenie o wszcięciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowa drogi powiatowej nr 3764W Obręb-Kotarczyn" nr postępowania 26/2007 Administrator 2007-09-14
112 Ogłoszenie o wszcięciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3764W Goleszyn-Borkowo-Zgagowo na terenie Gminy Sierpc" nr postępowania 25/2007 Administrator 2007-09-13
109 Ogłoszenie o wszcięciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie I etapu przebudowy drogi powiatowej nr 3729W Malanowo-Dobaczewo od km 0+000 do km 0+650 na terenie Gminy Mochowo" nr postępowania 22/2007 Administrator 2007-08-23
110 Ogłoszenie o wszcięciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie przebudowy pasa drogowego ulicy Konstytucji 3 Maja na terenie miasta Sierpc" nr postępowania 23/2007 Administrator 2007-08-23
108 Ogłoszenie o wszcięciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie I etapu przebudowy drogi powiatowej nr 3739W Rościszewo-Jaworowo od km 0+010 do km 1+210 na terenie Gminy Rościszewo" nr postępowania 21/2007 Administrator 2007-08-23
104 Ogłoszenie o zawarciu umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie I etapu przebudowy drogi powiatowej nr 3761W Białyszewo-Gozdowo od km 0+000 do km 1+350 na terenie Gminy Gozdowo" nr postępowania 16/2007 Administrator 2007-08-10
103 Ogłoszenie o zawarciu umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie I etapu przebudowy drogi powiatowej nr 3763W Lelice-Białuty od km 0+000 do km 0+380 na terenie Gminy Gozdowo" nr postępowania 15/2007 Administrator 2007-08-10
99 Ogłoszenie o wyniku postępowania na "Wykonanie I etapu przebudowy drogi powiatowej nr 3763W Lelice – Białuty od km 0+000 do km 0+380 na terenie Gminy Gozdowo" Nr postępowania 17/2007 Administrator 2007-08-01
97 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie I Etapu przebudowy drogi powiatowej nr 3766W Bożewo-Głuchowo na terenie gminy Mochowo" Nr postępowania 20/2007 Administrator 2007-07-16
94 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie I Etapu przebudowy drogi powiatowej nr 3765W Bożewo-Cieślin na terenie gminy Mochowo" Nr postępowania 17/2007 Administrator 2007-06-23
93 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie I Etapu przebudowy drogi powiatowej nr 3761W Białyszewo-Gozdowo na terenie gminy Gozdowo" Nr postępowania 16/2007 Administrator 2007-06-22
92 Ogłoszenie o wszęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanei I Etapu przebudowy drogi powiatowej nr 3763W Lelice-Białuty na terenie gminy Gozdowo" Nr postępowania 15/2007 Administrator 2007-06-22
84 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont chodnika i budowa miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Traugutta" Nr postępowania 14/2007 Administrator 2007-05-28
83 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont mostu w m.Borkowo Kościelne w ciągu drogi nr 3742W w km 8+535" Nr postępowania 13/2007 Administrator 2007-05-28
82 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawa samochodu ciężarowego" Nr postępowania 12/2007 Administrator 2007-05-18
77 Ogłoszenie o zawarciu umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę ciągnika wraz z osprzętem do robót utrzymaniowych na drogach powiatowych" nr postępowania 2/2007 Administrator 2007-04-24
74 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawa samochodu ciężarowego" nr postępowania 9/2007 Administrator 2007-04-11
71 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie remontów cząstkowych na drogach powiatowych" nr postępowania 8/2007 Administrator 2007-03-29
70 Ogłoszenie o zawarciu umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę ciągnika wraz z osprzętem do robót utrzymaniowych na drogach powiatowych" nr 5/2007 Administrator 2007-03-28
69 Ogłoszenie o wykluczeniu z postępowania i odrzuceniu oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "wykonanie ewidencji dróg powiatowych powiatu sierpeckiego" Nr postępowania 5/2007 Administrator 2007-03-26
64 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawa znaków drogowych" nr postępowania 4/2007 Administrator 2007-03-02
61 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie ewidencji dróg powiatowych Powiatu Sierpeckiego" Administrator 2007-03-01
59 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na dozorowanie bazy ZDP w Sierpcu przy ul.Kościuszki 1A Administrator 2007-02-15
58 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ciągnika wraz z osprzetem do robót utrzymaniowych na drogach powiatowych Administrator 2007-02-12
56 Ogłoszenie o zawarciu umowu na "Odśnieżanie i zwalczanie śliskośći na drogach powiatowych" Administrator 2006-11-21
48 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na "Przebudowa drogi powiatowej nr 140 Goleszyn-Borkowo-Zgagowo na odcinku Białe Błoto o dł.0,400 km" Administrator 2006-10-31
47 "Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na usługi związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości na drogach powiatowych" Administrator 2006-10-30
44 Ogłoszenei o udzieleniu zamówienia na "Przebudowa drogi powiatowej nr 162 Lelice-Białuty o długości 0,500 km" Administrator 2006-10-30
43 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na "Przebudowa drogi powiatowej nr 124 Mochowo-Ligowo o dł.0,800 km" Administrator 2006-10-27
42 Ogłoszenie o wyniku postępowania na "Przebudowa drogi powiatowej nr 172 Bożewo-Głuchowo o dł.0,800 km" Administrator 2006-10-25
41 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na "Przebudowa drogi powiatowej nr 140 Goleszyn-Borkowo-Zgagowo na odcinku Białe Błoto o dł.0,400 km" Administrator 2006-10-19
40 Ogłoszenie o wyniku postępowania na "Przebudowa drogi powiatowej nr 162 Lelice-Białuty o dł.0,5km" Administrator 2006-10-18
39 Ogłoszenie o wyniku postępowania na "Przebudowa drogi powiatowej nr 156 Lelice-Słupia" Administrator 2006-10-18
38 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na "Przebudowa drogi powiatowej nr 172 Bożewo-Głuchowo o dł.0,8 km" Administrator 2006-10-17
37 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na "Przebudowa drogi powiatowej nr 124 Ligowo Mochowo o długości 1,0km" Administrator 2006-10-16
36 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na "Przebudowa drogi powiatowej nr 172 Bożewo-Głuchowo o dł.1,0km" Administrator 2006-10-16
34 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na "Przebudowa drogi powiatowej nr 172 Bożewo-Głuchowo" Administrator 2006-10-07
33 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na "Przebudowa drogi powiatowej nr 124 Mochowo-Ligowo" Administrator 2006-10-07
32 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na "Przebudowa drogi powiatowej nr 162 Lelice-Białuty" Administrator 2006-10-07
31 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na "Przebudowę drogi powiatowej nr 156 Lelice-Słupia" Administrator 2006-10-07
30 Ogłoszenei o wyniku postępowania na "Przebudowa drogi powiatowej nr 122 Pawłowo-Mieszczk o dł.2,0km" Administrator 2006-09-29
29 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na "Przebudowa drogi powiatowej nr 122 Pawłowo-Mieszczk o dł.2,0km" Administrator 2006-09-19
27 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Przebudowa drogi powiatowej nr 147 Stacja Kolejowa Zawidz-Mieszaki-dr.nr10" Administrator 2006-09-13
24 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Przebudowa drogi powiatowej nr 135 Rościszewo-Kuski-Komorowo na odcinku od km 4+248 do km 4+881, długości 0,633 km" Administrator 2006-09-11
23 Ogłoszenie o wyniku postępowania "Przebudowa drogi powiatowej nr 147 St.Kolejowa Zawidz-Mieszaki-dr.nr10" Administrator 2006-09-05
22 Ogłoszenie o wyniku postępowania na "Remont drogi powiatowej nr 110 Rościszewo-Łukomie na odcinku od km 0+185 do km 2+985 o długości 2,800 km" Administrator 2006-09-05
21 Ogłoszenie o wyniku postępowania na "Budowa chodnika wzdłuz drogi powiatowej nr 111 Studzieniec-Rydzewo od km 0+020 do km 0+848 o dł.0,828km" Administrator 2006-08-29
20 Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1585 Stacja Kolejowa Zawidz-Mieszaki-dr.nr 10 na odcinku od km 0+742 do km 0+942 i od km 2+380 do km 3+762, długości 1,582 km Administrator 2006-08-26
19 Remont drogi powiatowej nr 110 Rościszewo-Łukomie na odcinku od km 0+185 do km 2+985 o długości 2,800 km Administrator 2006-08-26
18 Ogłoszenie o wyniku postępowania na "Przebudowę drogi powaitowej nr 135 Rościszewo-Kuski-Komorowo na odcinku od km 4+248 do km 4+881, długości 0,633km" Administrator 2006-08-25
17 Ogłoszenie o wyniku postępowania na "Przebudowę drogi powiatowej nr 109 Rościszewo-Września od km 0+000 do km 0+742" Administrator 2006-08-25
16 "Budowa chodnika wzdłuz drogi powiatowej nr 111 Studzieniec-Rydzewo od km 0+020 do km 0+848 o dł.0,828km" Administrator 2006-08-22
15 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup znaków Administrator 2006-08-21
14 "Przebudowa drogi powiatowej nr 109 Rościszewo-Września o dł.0,742km" Administrator 2006-08-16
13 "Przebudowa drogi powiatowej nr 135 Rościszewo-Kuski-Komorowo o dł.0,633km" Administrator 2006-08-16
12 Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę znaków Administrator 2006-08-10
11 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na inwestycję pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 114 od km 2+510 do km 5+108 i 1583 od km 2+720 do km 3+220" Administrator 2006-08-08
10 "Dostawa znaków drogowych" Administrator 2006-07-28
9 Przebudowa drogi powiatowej nr 114 od km 2+510 do km 5+108 i 1583 od km 2+720 do km 3+220 Administrator 2006-05-29
8 Przebudowa drogi powiatowej nr 114 od km 2+510 do km 5+108 i 1583 od km 2+720 do km 3+220 Administrator 2006-05-29
7 Wykonanie przebudowy drogi nr 114 Gójsk-Szczutowo i 1583 Stacja Kolejowa Szczutowo-dr.nr 560 Administrator 2006-04-07
6 Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 114 Gójsk-Szczutowo i 1583 Stacja kolejowa Szczutowo dr.nr 560 Administrator 2006-04-07
5 "Wykonanie remontów cząstkowych na drogach powiatowych powiatu sierpeckiego" Administrator 2006-03-21
3 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 123 Sierpc-Ligowo" Administrator 2006-01-27
2 "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 114 Gójsk-Szczutowo oraz 1583 St.Kol.Szczutowo-dr.nr 560" Administrator 2006-01-18
1 xxxxxxxxxxxxxx Administrator 2006-01-13

[Liczba odsłon: 485814]

przewiń do góry