Wniosek o uzgodnienie zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sierpecki

 

Pobierz wniosek: wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych

Pobierz załącznik nr 1 do wniosku: wykaz ilości zatrzymań wraz z przebiegiem linii komunikacyjnej

Pobierz wykaz przystanków oraz zasady korzystania: uchwała nr 224.XXXVII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 14 czerwca 2013 roku


PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym,
 • uchwała nr 224.XXXVII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu sierpeckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sierpecki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wykaz ilości zatrzymań wraz z oznaczeniem linii komunikacyjnej, stanowiący załącznik nr 1 do wniosku o uzgodnienie zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sierpecki,

 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki i godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach (zgodny z rozporządzeniem Ministra, Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie rozkładów jazdy),

 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,

 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.

   

OPŁATY:

 1. opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17 zł, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (obowiązek jej zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku)- przelew na rachunek Urzędu Miejskiego w Sierpcu w Banku Pekao SA I O/SIERPC 10124032041111000029052770 lub zapłata w kasie Urzędu Miejskiego w Sierpcu,

 2. opłata w wysokości 0,05 zł / 1 zatrzymanie środków transportu dla wsiadania i wysiadania pasażerów, zgodnie z § 3 ust. 2 uchwały nr 224.XXXVII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu sierpeckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sierpecki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych.

   

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Zawarcie umowy uwzględniającej zasady i warunki korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz określająca wysokość opłaty.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzadkiewicz Zbigniew
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-08-10 14:32:18
 • Informacja zaktualizowana przez: Rzadkiewicz Zbigniew
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-08-17 10:14:09
 • Liczba odsłon: 122
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 485847]

przewiń do góry