Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym

Pobierz wniosek: wniosek umieszczenie infrastruktury technicznej 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Plan sytuacyjny działki z zaznaczeniem granic i podaniem powierzchni lokalizowanego w pasie drogowym urządzenia/obiektu w skali 1:1000 lub 1:500.
 • Kopia decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie budowy/robót budowlanych bądź też oświadczenie o wykonaniu inwestycji w oparciu o przepisy szczególne (jeżeli umieszczenie nie wiąże się z zajęciem pasa drogowego).
 • W przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich: pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej.

OPŁATY:

 1. Za umieszczenie urządzenia/obiektu niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym dróg powiatowych pobiera się opłaty na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i ust. 5 oraz uchwały nr 82/XV/2004 Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w wysokości  17 zł, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (obowiązek jej zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku)- przelew na rachunek Urzędu Miejskiego w Sierpcu w Banku Pekao SA I O/SIERPC 10124032041111000029052770 lub zapłata w kasie Urzędu Miejskiego w Sierpcu
 3. Na podstawie cz. III ust. 44 pkt 8 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, zwolnione z opłaty skarbowej są zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Decyzja administracyjna.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzadkiewicz Zbigniew
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-04-12 21:18:35
 • Informacja zaktualizowana przez: Rzadkiewicz Zbigniew
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-14 07:47:24
 • Liczba odsłon: 247
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 485834]

przewiń do góry