Działania informacyjne podejmowane przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

 

Na podstawie art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych są obowiązane do podejmowania działań informacyjnych dotyczących tego finansowania lub dofinansowania, przy wykorzystaniu różnych form i metod komunikacji.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych określa rodzaje tych działań, oraz sposób ich realizacji, w tym okres, w którym mają być realizowane, a także kwotę lub kwoty finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, do wysokości których nie powstaje obowiązek określony w art. 35a  ust.1 ustawy.

 

Wykaz zadań:

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skępe)

Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skępe) dofinansowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Opis inwestycji: przebudowa drogi na długości 2 080,92 mb zapewniająca przede wszystkim dostosowanie parametrów technicznych i użytkowych drogi do obowiązujących przepisów celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz płynności ruchu

Dofinansowanie: 1 406 634,68 zł

Całkowita wartość: 2 813 269,37 zł

 

 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Rościszewie na ul. Reymonta na drodze nr 3712W

Zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Rościszewie na ul. Reymonta na drodze nr 3712W dofinansowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Opis inwestycji: przebudowa drogi w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych zapewniająca przede wszystkim dostosowanie parametrów technicznych i użytkowych drogi do obowiązujących przepisów oraz wprowadzenie dodatkowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu celem poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych

Dofinansowanie: 160 000,00 zł

Całkowita wartość: 227 550,00 zł

 

 

 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Szczutowie na ul. 3 Maja i Lipowej na drogach nr 3718W i 370619W

Zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Szczutowie na ul. 3 Maja i Lipowej na drogach nr 3718W i 370619W dofinansowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Opis inwestycji: przebudowa drogi w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych zapewniająca przede wszystkim dostosowanie parametrów technicznych i użytkowych drogi do obowiązujących przepisów oraz wprowadzenie dodatkowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu celem poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych

Dofinansowanie: 240 000,00 zł

Całkowita wartość: 319 800,00 zł

 

 

 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Goleszynie na ul. Niepodległości na drodze nr 3753W