Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację obiektów budowlanych, urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

Pobierz wniosek: wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację  

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Szczegółowy plan sytuacyjny działki z naniesieniem projektowanego obiektu budowlanego/urządzenia w pasie drogowym (2 egzemplarze mapy w skali 1:1000 lub 1:500).
 • W przypadku reklamy: projekt/rysunek/zdjęcie reklamy z podaniem wymiarów, treści i kolorystyki, schemat mocowania reklamy w terenie oraz mapa (2 egzemplarze) w skali 1:500 lub 1:1000, z naniesioną lokalizacją reklamy.
 • W przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej.

OPŁATY:

 1. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w wysokości  17 zł, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (obowiązek jej zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku)- przelew na rachunek Urzędu Miejskiego w Sierpcu w Banku Pekao SA I O/SIERPC 10124032041111000029052770 lub zapłata w kasie Urzędu Miejskiego w Sierpcu.
 2. Na podstawie cz. III ust. 44 pkt 9 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, zwolnione z opłaty skarbowej są pozwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Decyzja administracyjna.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzadkiewicz Zbigniew
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-04-12 21:46:22
 • Informacja zaktualizowana przez: Rzadkiewicz Zbigniew
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-14 07:43:19
 • Liczba odsłon: 262
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 485850]

przewiń do góry