Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
394 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 9 przejściach dla pieszych na drogach powiatowych w miejscowościach: Sierpc, Rościszewo, Szczutowo, Goleszyn, Słupia, Cieślin, Lelice Mazurowska Monika 2022-09-23
380 Przebudowa drogi powiatowej nr 3760W Bonisław - Gozdowo Mazurowska Monika 2022-09-15
399 Przebudowa dróg powiatowych nr 3712W Rościszewo - Września i nr 3711W Stopin - Września Mazurowska Monika 2022-09-13
398 Przebudowa dróg powiatowych nr 3726W Sierpc - Ligowo i nr 3724W Żochowo - Gójsk Mazurowska Monika 2022-09-13
397 Przebudowa drogi powiatowej nr 3716W Szczutowo - Dąbkowa - Szczechowo w m. Szczutowo Mazurowska Monika 2022-09-13
396 Przebudowa drogi powiatowej nr 3757W Majki Duże - droga 10 Mazurowska Monika 2022-09-13
403 Przebudowa mostu nr JNI 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi Mazurowska Monika 2022-09-01
395 Przebudowa drogi powiatowej nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skępe) Rzadkiewicz Zbigniew 2022-06-23
400 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3770W ulica Żeromskiego w Sierpcu Rzadkiewicz Zbigniew 2022-06-23
381 Przebudowa drogi powiatowej nr 2995W Giżyno ? Tłubice ? Słupia gm. Zawidz 5.2021 Rzadkiewicz Zbigniew 2022-06-15
392 Przebudowa drogi powiatowej nr 3767W Bożewo - Rempin Rzadkiewicz Zbigniew 2022-05-23
388 Przebudowa mostu JNI 31001094 w m. Mieszczk w ciągu drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo ? Mieszczk wraz z drogami dojazdowymi nr 12.2021 Rzadkiewicz Zbigniew 2022-01-27
391 Przebudowa drogi powiatowej nr 3730W Ligowo- Osiek Rzadkiewicz Zbigniew 2021-12-30
386 Przebudowa drogi powiatowej nr 3733W Piastowo - Bledzewo Rzadkiewicz Zbigniew 2021-12-13
393 Wykonanie usługi w zakresie oczyszczania dróg powiatowych ze śniegu i lodu w sezonach zimowych: 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 Rzadkiewicz Zbigniew 2021-11-24
389 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3713W Rościszewo łukomie, gm. Rościszewo 13.2021 Rzadkiewicz Zbigniew 2021-11-10
379 Zakup ciągnika z osprzętem 3.2021 Rzadkiewicz Zbigniew 2021-10-27
385 Przebudowa drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo ? Dziembakowo - Gorzewo gm. Sierpc 9.2021 Adam Kurta 2021-07-02
384 Przebudowa drogi powiatowej nr 3739W Rościszewo ? Jaworowo gm. Rościszewo 8.2021 Adam Kurta 2021-07-01
382 Przebudowa drogi powiatowej nr 3722W Gójsk - Agnieszkowo 6.2021 Adam Kurta 2021-07-01
383 Przebudowa drogi powiatowej nr 3707W Łukomie ? dziki Bór, gm Szczutowo 7.2021 Adam Kurta 2021-06-28
377 Przebudowa drogi powiatowej nr 3727W Ligowo granica województwa - (Skępe) Nr 9.2020 Adam Kurta 2020-11-19
376 Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W Lelice Rogienice Grąbiec Rzeszotary Zawady, gm. Zawidz Nr 8.2020 Adam Kurta 2020-09-18
375 Przebudowa drogi powiatowej nr 3722W Gójsk - Agnieszkowo - granica województwa, gm. Szczutowo Nr 7.2020 Adam Kurta 2020-09-18
374 Przebudowa drogi powiatowej nr 3767W Bożewo – Rempin, gm. Mochowo Nr 6.2020 Adam Kurta 2020-07-13
373 Przebudowa drogi powiatowej nr 3739W Rościszewo - Jaworowo Nr 5.2020 Adam Kurta 2020-05-25
372 Przebudowa drogi powiatowej nr 3753W Białyszewo – Warzyn Skóry – Warzyn Kmiecy – Goleszyn w m. Warzyn Kmiecy, gm. Sierpc Nr 4.2020 Adam Kurta 2020-05-25
371 Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szuanie Nr 3.2020 Adam Kurta 2020-05-25
370 Przebudowa drogi powiatowej nr 3754W Goleszyn – Leszczynki, gm. Gozdowo Nr 2.2020 Adam Kurta 2020-05-25
369 Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo – Gójsk na terenie gminy Sierpc Nr 13.2019 Adam Kurta 2020-01-02
368 Przebudowa drogi powiatowej nr 3771W Konstytucji 3 Maja Nr 12.2019 Adam Kurta 2019-11-18
367 Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk – Podlesie – granica województwa - (Sosnowo) Nr 11.2019 Adam Kurta 2019-11-18
366 Przebudowa drogi powiatowej nr 3720W Mochowo – Gozdowo Nr 10.2019 Adam Kurta 2019-11-04
362 Przebudowa dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo – Blizno – Białasy – Troska oraz nr 3710W Łukomie – Białasy, gm. Szczutowo Nr 6.2019 Adam Kurta 2019-10-16
361 Przebudowa drogi powiatowej nr 3707W Łukomie – Dziki Bór na odcinku Gorzeń – Mierzęcin, gm. Szczutowo Nr 5.2019 Adam Kurta 2019-10-16
364 Przebudowa drogi powiatowej nr 3712W Rościszewo – Września, gm. Rościszewo Nr 8.2019 Adam Kurta 2019-08-30
360 Przebudowa drogi powiatowej nr 3753W Białyszewo – Warzyn Skóry –Warzyn Kmiecy – Goleszyn w m. Białyszewo, gm. Sierpc Nr 4.2019 Adam Kurta 2019-08-27
365 Przebudowa dróg powiatowych nr 3715W Ligowo – Mochowo oraz nr 3720W Mochowo – Gozdowo, gm. Mochowo Nr 9.2019 Adam Kurta 2019-08-26
359 Przebudowa mostu nr JNI 31001098 w m. Kosemin w ciągu drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie wraz z drogami dojazdowymi. Nr 3.2019 Adam Kurta 2019-08-01
358 Przebudowa drogi powiatowej nr 3772W Świętokrzyska Nr2.2019 Adam Kurta 2019-07-03
357 Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości na drogach powiatowych powiatu sierpeckiego w sezonach 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021. Nr 15.2018 Adam Kurta 2018-11-14
353 Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie, gm. Rościszewo Nr 11.2018 Adam Kurta 2018-10-11
354 Przebudowa drogi powiatowej nr 3734W Miłobędzyn - Kwaśno Nr 12.2018 Adam Kurta 2018-09-13
352 Wykonanie przebudowy dróg powiatowych zniszczonych w okresie jesienno-zimowym Nr 10.2018 Adam Kurta 2018-08-20
348 Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław – Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo Nr 6.2018 Adam Kurta 2018-06-26
345 Przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie – Bielsk na odcinku 2,278 km Nr 3.2018 Adam Kurta 2018-06-26
350 Przebudowa mostu nr JNI 31001092 w m. Puszcza w ciągu drogi powiatowej nr 3708W Stopin – Pianki – Puszcza wraz z drogami dojazdowymi Nr 8.2018 Adam Kurta 2018-06-19
349 Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gm. Szczutowo Nr 7.2018 Adam Kurta 2018-04-13
346 Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo Nr 4.2018 Adam Kurta 2018-03-16
335 Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie, gm. Zawidz Nr 11.2017 Adam Kurta 2017-11-08
342 Przebudowa drogi powiatowej nr 3705W (Zambrzyca) – granica województwa – Dziki Bór – Karlewo – droga 560 Nr 18.2017 Adam Kurta 2017-10-20
341 Przebudowa drogi powiatowej nr 3767W Bożewo - Rempin w m. Bożewo Nr 17.2017 Adam Kurta 2017-09-27
338 Przebudowa drogi powiatowej nr 3762W Węgrzynowo – Lisice w m. Węgrzynowo Nr 14.2017 Adam Kurta 2017-09-01
337 Przebudowa drogi powiatowej nr 3727W Ligowo – granica województwa – (Skępe) w m. Ligowo Nr 13.2017 Adam Kurta 2017-09-01
336 Przebudowa drogi powiatowej nr 3726W ul. Dworcowa w m. Sierpc Nr 12.2017 Adam Kurta 2017-09-01
333 Przebudowa dróg powiatowych nr 3718W Gójsk – Szczutowo i nr 3702W Stacja Kolejowa Szczutowo – droga nr 560 w m. Szczutowo Nr 9.2017 Adam Kurta 2017-07-31
332 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 3736W ul. Wróblewskiego w m. Sierpc Nr 8.2017 Adam Kurta 2017-07-18
331 Przebudowa dróg powiatowych nr 3755W Jeżewo – Krajewice Duże i nr 3741W Lelice – Rogienice – Grąbiec – Rzeszotary - Zawady w m. Krajewice Duże Nr 7.2017 Adam Kurta 2017-07-18
330 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 3737W Rościszewo – Komorowo Nr 6.2017 Adam Kurta 2017-07-18
328 Przebudowa mostu nr JNI 31001097 w m. Piastowo w ciągu drogi powiatowej nr 3735W Piaski-Gozdowo wraz z drogami dojazdowymi Nr 4.2017 Adam Kurta 2017-06-19
327 Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo Nr 3.2017 Adam Kurta 2017-04-28
326 Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 4620W (Ltocin) – granica województwa – Września - Borowo Nr 2.2017 Adam Kurta 2017-02-20
325 Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3743W Zawidz – Osiek Włostybory - (Koziebrody)Nr 1.2017 Adam Kurta 2017-02-20
314 Przebudowa drogi powiatowej nr 3736W Sierpc - Dąbrówki - Kuski w m. Dąbrówki Nr 10.2016 Adam Kurta 2016-12-06
323 Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie w m. Pszczele Nr 19.2016 Adam Kurta 2016-10-07
322 Przebudowa drogi powiatowej nr 3766W Bożewo – Głuchowo wraz z drogą powiatową nr 3767W Bożewo – Rempin w m. Bożewo Nr 18.2016 Adam Kurta 2016-10-07
321 Przebudowa drogi powiatowej nr 3707W Łukomie – Dziki Bór w m. Dziki Bór Nr 17.2016 Adam Kurta 2016-10-07
324 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3739W Rościszewo-Jaworowo w m. Rzeszotary Zawady Nr 20.2016 Adam Kurta 2016-10-06
320 Przebudowa drogi powiatowej nr 3755W Jeżewo – Krajewice Duże w m. Krajewice Duże Nr 16.2016 Adam Kurta 2016-09-27
319 Przebudowa drogi powiatowej nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skępe) w m. Ligowo Nr 15.2016 Adam Kurta 2016-08-19
318 Przebudowa drogi powiatowej nr 3765W Bożewo - Cieślin w m. Cieślin Nr 14.2016 Adam Kurta 2016-08-19
317 Przebudowa drogi powiatowej nr 3712W Rościszewo - Września w m. Rościszewo i Polik Nr 13.2016 Adam Kurta 2016-08-19
316 Przebudowa drogi powiatowej nr 3763W Lelice - Białuty w m. Lelice Nr 12.2016 Adam Kurta 2016-08-19
315 Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo w m. Mochowo Nr 11.2016 Adam Kurta 2016-08-19
313 Przebudowa drogi powiatowej nr 3745W Jeżewo - droga nr 561 w m. Jeżewo Nr 9.2016 Adam Kurta 2016-08-19
312 Przebudowa drogi powiatowej nr 3701W Stacja Kolejowa Zawidz - droga nr 561 w m. Grabowo Nr 8.2016 Adam Kurta 2016-08-19
311 Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk - Podlesie - granica województwa (Sosnowo) w m. Podlesie i Gójsk Nr 7.2016 Adam Kurta 2016-08-19
310 Przebudowa drogi powiatowej nr 3762W Węgrzynowi - Lisice w m. Węgrzynowo, gm. Gozdowo Nr 6.2016 Adam Kurta 2016-08-19
309 Przebudowa drogi powiatowej nr 3716W Szczutowo - Dąbkowa - Szczechowo w m. Szczechowo, gm. Szczutowo Nr 5.2016 Adam Kurta 2016-08-19
308 Przebudowa drogi powiatowej nr 3720W Mochowo - Gozdowo, gm. Mochowo Nr 4.2016 Adam Kurta 2016-08-19
307 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski – Gozdowo na odcinku Gozdowo-Antoniewo na terenie gm. Gozdowo Nr 3.2016 Adam Kurta 2016-08-19
306 Wykonanie kompleksowej przebudowy mostów nr JNI 31001102 w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo – Dziembakowo – Gorzewo oraz nr JNI 31001107 w ciągu drogi powiatowej nr 6914W Drobin – Lelice wraz z drogami dojazdowymi na terenie powiatu sierpeckiego Nr 2.2016 Adam Kurta 2016-07-22
305 Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości na drogach powiatowych powiatu sierpeckiego w sezonach 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018.Nr 17/2015 Adam Kurta 2015-12-15
304 świadczenia usług związanych z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości na drogach powiatowych powiatu sierpeckiego w sezonach 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018.Nr 16/2015 Adam Kurta 2015-11-18
303 Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary - Zawady, gm. Rościszewo 15.2015 Adam Kurta 2015-11-05
302 Przebudowa dróg powiatowych nr 3765W Bożewo - Cieślin wraz z drogą powiatową nr 2999W Sikórz - Mochowo w m. Bożewo Nr 14.2015 Adam Kurta 2015-11-05
301 Przebudowa drogi powiatowej nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska w m. Szczutowo Nr 13.2015 Adam Kurta 2015-11-05
300 Przebudowa drogi powiatowej nr 3757W Majki Duże - droga nr 10, gm. Zawidz Nr 12.2015 Adam Kurta 2015-11-02
298 Wykonanie umocnienia oraz odwodnienia wzgórza Loret zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) - Etap II Nr 10/2015 Adam Kurta 2015-10-02
297 Przebudowa drogi powiatowej nr 3706W Września - Puszcza - granica województwa w m. Puszcza, gm. Rościszewo Nr 9.2015 Adam Kurta 2015-08-21
296 Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie w m. Kosemin Nr 8.2015 Adam Kurta 2015-08-21
295 Przebudowa drogi powiatowej nr 3737W Rościszewo - Komorowo w m. Zamośc Nr 7.2015 Adam Kurta 2015-08-21
294 Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary - Zawady w m. Kęsice, gm. Zawidz Nr 6.2015 Adam Kurta 2015-08-21
293 Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo w m. Dziembakowo, gm. Sierpc Nr 5.2015 Adam Kurta 2015-08-21
292 Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk - Podlesie - granica województwa (Sosnowo) w m. Podlesie, gm. Szczutowo Nr 4.2015 Adam Kurta 2015-08-21
291 Przebudowa mostu nr JNI 31001111 w m. Sierpc w ciągu drogi powiatowej nr 3770W ul. Wojska Polskiego w Sierpcu wraz z drogami dojazdowymi Nr 3.2015 Adam Kurta 2015-06-26
290 Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo na długości 4,040 km (na terenie gm. Gozdowo od km 4+935 do km 7+030 i na terenie gm. Sierpc od km 1+790 do km 2+120 oraz od km 3+320 do km 4+935)Nr 2.2015 Adam Kurta 2015-04-24
288 Przebudowa drogi powiatowej nr 3717W Szczutowo - Dąbkowa - Szczechowo w m. Szczechowo, gm. Szczutowo Nr 14/2014 Adam Kurta 2014-10-28
289 Wykonanie umocnienia oraz odwodnienia wzgórza Loret zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) - Etap I Nr 15/2014 Adam Kurta 2014-10-28
287 Przebudowa drogi powiatowej nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice w m. Gozdowo, gm. Gozdowo Nr 13/2014 Adam Kurta 2014-09-09
286 Przebudowa drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo - Mieszczk w m. Sułocin Towarzystwo, gm. Sierpc Nr 12/2014 Adam Kurta 2014-08-20
285 Przebudowa drogi powiatowej nr 3722W Gójsk – Agnieszkowo – granica województwa, gm. Szczutowo nr 11/2014 Adam Kurta 2014-08-20
283 Przebudowa drogi powiatowej nr 3709W Szczutowo – Blizno – Białasy - Troska w m. Blizno, gm. Szczutowo nr 9/2014 Adam Kurta 2014-08-20
282 Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo na odcinku Malanowo Stare w kierunku Mochowo, gm. Mochowo nr 8/2014 Adam Kurta 2014-08-20
281 Przebudowa drogi powiatowej nr 3754W Goleszyn - Leszczynki w m. Białoskóry, gm. Sierpc Nr 7/2014 Adam Kurta 2014-08-20
280 Przebudowa drogi powiatowej nr 3745W Jeżewo - droga nr 561 w m. Stropkowo, gm. Zawidz Nr 6/2014 Adam Kurta 2014-08-20
284 Przebudowa drogi powiatowej nr 3720W Mochowo – Gozdowo w m. Rempin, gm. Gozdowo Nr 10/2014 Adam Kurta 2014-08-19
279 Przebudowa drogi powiatowej nr 3722W Gójsk - Agnieszkowo - granica województwa na odcinku Gójsk - Łazy, gm. Szczutowo Nr 5/2014 Adam Kurta 2014-07-25
278 Przebudowa drogi powiatowej nr 3749W Stacja Kolejowa Zawidz - Mieszaki - droga krajowa nr 10 w m. Mieszaki, gm. Sierpc Nr 4/2014 Adam Kurta 2014-07-21
277 Przebudowa mostu JNI 31001090 w miejscowości Łukomie w ciągu drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dziki Bór wraz z drogami dojazdowymi Nr 3/2014 Adam Kurta 2014-06-17
276 Dostawa drogowej emulsji asfaltowej K1-65 do wykonywania powierzchniowych napraw nawierzchni dróg powiatowych Nr 2.2014 Adam Kurta 2014-04-14
275 Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary - Zawady, gm. Gozdowo o łącznej długości 0,350 km Nr 16/2013 Adam Kurta 2013-08-23
273 Sierpc.dnia 09.07.2013 r. Przebudowa drogi powiatowej nr 3703W (ul. Dworcowa) w m. Sierpc Nr 15/2013 Adam Kurta 2013-08-23
272 Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory - (Koziebrody) o dł. 6,709 km Nr 14/2013 Adam Kurta 2013-08-09
271 Przebudowa drogi powiatowej nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice i drogi nr 3735W Piaski - Gozdowo w m. Gozdowo. Nr 13/2013 Adam Kurta 2013-07-26
270 Przebudowa drogi powiatowej nr 3719W (Czumsk Duży) - gr. Woj. - droga (Gójsk - Szczutowo) na odcinku o długości ok. 0,500 km Nr 12/2013 Adam Kurta 2013-06-13
269 Przebudowa drogi powiatowej nr 3765W Bożewo - Cieślin Nr 11/2013 Adam Kurta 2013-06-13
268 Dostawa drogowej emulsji asfaltowej K1-65 do wykonywania powierzchniowych napraw nawierzchni dróg powiatowych Nr 10/2013 Adam Kurta 2013-05-10
267 Przebudowa drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo - Mieszczk na odcinku o długości ok. 1,470 km Nr 9/2013 Adam Kurta 2013-05-10
266 Przebudowa drogi powiatowej nr 3712W Rościszewo - Września na odcinku o długości 1,00 km Nr 8/2013 Adam Kurta 2013-05-10
264 Przebudowa drogi powiatowej nr 3716W Szczutowo - Dąbkowa - Szczechowo na odcinku o łącznej długości 0,650 km Nr 6/2013 Adam Kurta 2013-05-10
263 Przebudowa drogi powiatowej nr 3762W Węgrzynowo - Lisice na odcinku o długości 900 mb Nr 5/2013 Adam Kurta 2013-05-10
262 Przebudowa drogi powiatowej nr 3717W Gójsk - Mościska - droga krajowa nr 10 na odcinku o łącznej dł. 700 mb Nr 4/2013 Adam Kurta 2013-05-10
261 Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo na odcinku o długości 1,00 km Nr 3/2013 Adam Kurta 2013-05-10
265 Dostawa drogowej emulsji asfaltowej K1-65 do wykonywania powierzchniowych napraw nawierzchni dróg powiatowych Nr 7/2013 Adam Kurta 2013-04-03
260 Dozorowanie bazy ZDP w Sierpcu przy ul. Kościuszki 1A Nr 1/2013 Adam Kurta 2013-03-07
259 Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości na drogach powiatowych powiatu sierpeckiego w sezonach 2012/2013, 2013/2014 oraz 2014/2015 Nr 28/2012 Adam Kurta 2012-12-31
253 Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie, gm. Rościszewo o łącznej długości 0,650 km Nr 22/2012 Adam Kurta 2012-11-13
248 Przebudowa chodnika w miejscowości Zawidz w ciągu drogi powiatowej nr 3701W Stacja kolejowa Zawidz - droga nr 561.Nr 17/2012 Adam Kurta 2012-11-12
256 Przebudowa drogi powiatowej nr 3717W Gójsk - Mościska - droga krajowa nr 10 w m. Mościska na odcinku o długości ok. 700 mb Nr 25/2012 Adam Kurta 2012-11-07
252 Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie, gm. Rościszewo o łącznej długości 0,550 km Nr 21/2012 Adam Kurta 2012-11-07
258 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3756W Słupia - Schabajewo na odcinku o długości ok. 0,670 km Nr 27/2012 Adam Kurta 2012-11-06
257 Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo w miejscowości Piastowo na odcinku o długości ok. 1,200 km Nr 26/2012 Adam Kurta 2012-11-06
246 Budowa chodnika, parkingu i utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 3731W Ligowo - Kokoszczyn w m. Ligowo Nr 15/2012 Adam Kurta 2012-09-07
243 Przebudowa mostu nr JNI 31000392 w Kwaśnie w ciągu drogi powiatowej nr 3726W Ligowo - Sierpc wraz z drogami dojazdowymi Nr 12/2012 Adam Kurta 2012-07-26
245 Przebudowa drogi powiatowej nr 3731W Ligowo - Kokoszczyn na odcinku od m. Ligowo do końca cmentarza w kierunku m. Kokoszczyn wraz ze skrzyżowaniem dróg powiatowych nr 3715W, 3731W, 3726W w m. Ligowo na odcinku 600 mb. Nr 14/2012 Adam Kurta 2012-07-11
242 Remont dróg powiatowych 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice od km 0+752,58 do km 0+802,45 i 3735W Piaski - Gozdowo od km 12+930 do km 13+370,37 w m. Gozdowo Nr 11/2012 Adam Kurta 2012-07-06
238 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3736W Sierpc - Dąbrówki - Kuski na odcinku od asfaltu przez miejscowość Dąbrówki do granicy gminy na długości 1,200 km Nr 7/2012 Adam Kurta 2012-05-15
240 Dostawa drogowej emulsji asfaltowej K1-65 do wykonywania powierzchniowych napraw nawierzchni dróg powiatowych Nr 9/2012 Adam Kurta 2012-05-15
239 Przebudowa drogi powiatowej nr 3702W Stacja Kolejowa Szczutowo - droga Nr 560 na odcinku o długości 0,500 km Nr 8/2012 Adam Kurta 2012-04-30
237 Przebudowa drogi powiatowej nr 3737W Rościszewo - Komorowo na odcinku od miejscowości Rościszewo w kierunku miejscowości Zamość na długości 0,500 km Nr 6/2012 Adam Kurta 2012-04-18
235 Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie na odcinku Chwały - Kosemin na terenie gminy Rościszewo o łącznej długości 0,650 km Nr 4/2012 Adam Kurta 2012-04-18
234 Przebudowa drogi powiatowej nr 3706W Września - Puszcza - granica województwa w m. Puszcza na odcinku od końca istniejącego asfaltu w stronę granicy gminy Rościszewo na długości 0,700 km Nr 3/2012 Adam Kurta 2012-04-18
232 Przebudowa drogi powiatowej nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3710W Łukomie - Białasy do skrzyżowania z drogą gminną nr 370620 na długości 1200 mb Nr1/2012 Adam Kurta 2012-04-18
236 Przebudowa drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo - Mieszczk na odcinku od położonego asfaltu do torów kolejowych na długości 0,280 km Nr 5/2012 Adam Kurta 2012-04-06
233 Przebudowa drogi powiatowej nr 3763W Lelice - Białuty na terenie gminy Gozdowo o łącznej długości 0,600 km Nr 2/2012 Adam Kurta 2012-04-06

[Liczba odsłon: 485814]

przewiń do góry